Marketing freelancers: Groeispurt is niet verantwoordelijk en dus ook niet aansprakelijk voor de diensten die door de marketing freelancers geleverd worden. Wij fungeren in dit geval uitsluitend als tussenpersoon bij het verbinden van klanten met freelancers en heeft geen directe controle over hun werkzaamheden, methoden of resultaten. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de diensten en resultaten van de freelancers liggen volledig bij de freelancers zelf. Klanten worden aangemoedigd om met de freelancers samen te werken om de verwachtingen en doelstellingen duidelijk te communiceren en eventuele problemen direct met de betreffende freelancer op te lossen.

Eigen diensten: Groeispurt is zelf ook actief in het verlenen van diensten op het platform. Groeispurt is direct verantwoordelijk voor het leveren van deze diensten.

Affiliate marketing: Het is belangrijk dat alle partijen binnen affiliate marketing ethisch handelen en de belangen van consumenten vooropstellen. Het naleven van regels en richtlijnen, eerlijke en transparante communicatie en het bieden van waarde aan consumenten staan centraal.