Privacy Statement.

hier staat hoe je persoonlijke informatie gebruikt wordt en hoe deze informatie beschermd wordt. Het is een belangrijk document om transparantie te bieden aan gebruikers over hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt en beschermd door onze organisatie.

Dit document is de privacyverklaring van Groeispurt Marketing Agency (“Groeispurt Marketing Agency”, “wij”, “we”, “ons” of soortgelijke voornaamwoorden). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Versie: 01 mei 2023

Contactgegevens:

Groeispurt Marketing Agency

Blauwe Tramstraat 41

2014JP Haarlem

06-34622727

info@groeispurt.agency

KvK: 83914587

BTW: NL003888451B62

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Bij ons worden uw persoonsgegevens zeer zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. We bewaren uw gegevens omdat u onze diensten gebruikt en/of onze website bezoekt, of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een lijst van de persoonsgegevens die we kunnen verzamelen:

• Uw voornaam en achternaam

• De naam van uw bedrijf

• Het adres van uw bedrijf

• Uw telefoonnummer

• Uw e-mailadres

• Andere persoonlijke informatie die u ons actief verstrekt tijdens correspondentie en/of telefoongesprekken

• Locatiegegevens

• Informatie over uw activiteiten op onze website

• Uw IP-adres

• Het type internetbrowser en apparaat dat u gebruikt

• Gevoelige persoonsgegevens

We hebben niet de intentie om zonder toestemming van ouders of voogd gegevens op te slaan van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd echter niet controleren en daarom adviseren we ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder toestemming.

Als u denkt of ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben opgeslagen zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via info@groeispurt.agency. We zullen deze gegevens dan onmiddellijk verwijderen.

 

Waarom wij persoonsgegevens opslaan?

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Administratieve doeleinden, zoals het bijhouden van onze boekhouding.

2. Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals het verzamelen van gegevens voor belastingaangifte.

3. Om contact met u op te kunnen nemen indien nodig voor onze dienstverlening of het leveren van producten.

4. Om u op de hoogte te houden van veranderingen in onze dienstverlening en producten.

5. Om goederen en diensten aan u te leveren.

6. Voor het versturen van onze nieuwsbrief en andere marketinguitingen.

7. Om onze website te verbeteren en onze diensten en producten beter af te stemmen op uw voorkeuren, analyseren wij uw websitegedrag volledig anoniem.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we ze hebben opgeslagen. Als we uw gegevens nodig hebben voor onze administratie of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bewaren we ze niet langer dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor ons is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die wij van u opslaan worden nooit aan derden verkocht. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de freelancer die uw opdracht aanneemt is een ‘overeenkomst’ afgesloten, waarin staat dat deze overgedragen persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden voor de opdracht en contact met u als klant.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

FUNCTIONELE COOKIES We maken gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Deze cookies zorgen ervoor dat bepaalde functies goed werken en dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

ANALYTISCHE EN TRACKING COOKIES Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze website bijhouden. Dit helpt ons om de website te optimaliseren en op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden. Voordat we deze cookies plaatsen, hebben we uw toestemming gevraagd en u geïnformeerd over het gebruik van deze cookies.

U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies te stoppen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Als u dit doet, kan het zijn dat sommige delen van onze website niet meer goed werken. U kunt ook alle informatie die al via cookies is opgeslagen verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Voor meer informatie en uitleg over cookies, kunt u terecht op https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie. Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@groeispurt.agency

Om uw identiteit te verifiëren, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Uw verzoek zal binnen vier weken worden beantwoord. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk en nemen daarom maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens misbruikt, verloren gaan, onrechtmatig worden ingezien, onbevoegd worden vrijgegeven, of ongeoorloofd worden gewijzigd. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@groeispurt.agency